Jag läste på en sida på internet att någon tyckte att alternativmedicin bara var skoj och att i utbildningarna så packar man ihop en massa skräp att fylla den med, och att alternativmedicinen bara är humbug. Eftersom många av våra föreläsare är läkare så måste också läkarutbildningen vara skräp. Eftersom deras föreläsningar handlar om vad de själva lärt sig under deras utbildning till läkare, så måste också läkarutbildningen bygga på humbug, låter det troligt! Många bygger sådant skitsnack på ren okunskap, tyvärr.


I osteopatutbildningen ingår det många olika saker. En sak är bl a basic medical science, på svenska basmedicin.

Innehållet i denna är samma som läkare läser, fast vi läser inte lika djupt i vissa ämnen utan djupet är mer på de osteopatiska delarna, men ämnena är dock många gånger djupare än vad en sjuksköterska läser.


Många tror att osteopater bara har mjuka tekniker, det är en myt. En av de grundläggande teknikerna är manipulation dvs knäcka kotor i folkmun. Jag personligen använder mig inte av manipulation i någon större utsträckning, utan gillar mer de mjukare och inkännande teknikerna, vilket många patienter uppskattar.


Osteopatin bygger på en större förståelse hur hela människan hänger ihop. Jämför man med kiropraktiken t ex så bygger de sin kunskap mer på rörelseapparaten och främst sambandet mellan nervsystemet och ryggraden. Osteopatin är större än så då man inom osteopatin integrerar rörelseapparaten, magtarmsystemet och det kraniella systemet i sin diagnos och behandling, eftersom allt är förbundet med varandra så kan man inte separera dem åt heller.


Nedanför kan du läsa vad som ingick i min osteopatutbildning:

År 1

Basic medical science                     BMS   232 tim

Cellbiology & pathology

Nervous system

Locomotor system

Mammary gland & skin

Circulatory system

Respiratory system

Digestive system

Elemination system

Sensory system

Reproductive system


Science of osteopathic medicine   SOM   306 tim

Fundamentals of osteopathic medicine

Osteopathic examination

Osteopathic diagnosis

Applied anatomy

Applied biomechanics

Applied embryology

Palpatory skills

Articulation techniques

Soft tissue techniques

Practical workshop/practical exam

Clinical neurology

Clinical orthopedics

Teching clinic                                                 16 tim

Home studies                                               550 tim


År 2

Basic medical science                      BMS  228 tim

Nervous system

Blood & immunology

Pediatrics

Endocrine system

Medical psychology

Psychiatry

Pharmacology

Biochemistry & nutrition

Environmental medicine

Gynecology


Science of osteopathic medicine   SOM   312 tim

Fundamentals of osteopathic medicine

Osteopathic examination

Osteopathic diagnosis

Applied anatomy

Applied biomechanics

Applied embryology

Palpatory skills

Articulation techniques

Muscle energy techniques

Soft tissue techniques

Practical workshop/practical exam

Clinical neurology

Clinical orthopedics

Functional techniques

Principal of ostheopathic medicine

Total body adjustment

Thrust techniques

Teching clinic                                                 21 tim

Home studies                                               550 tim


År 3

Basic medical science                       BMS     50 tim

Clinical Pathology


Science of osteopathic medicine    SOM   396 tim

Case history taking

Differential diagnosis

Clinical neurology

Clinical orthopedics

Clinical osteopathy

Patient tutorials

Muscle energy techniques

Thrust techniques

Visceral techniques incl chapmans

Functional techniques

Balance ligamentous tension

Total body adjustment

Principal of ostheopathic medicine

Philosophy of osteopathic medicine

Patient report

Teching clinic                                                 209 tim

Home studies                                                 500 tim


År 4

Science of osteopathic medicine      SOM 252 tim

Research methodology and statistics

Thrust techniques

Visceral techniques incl chapmans

Cranial techniques

Functional techniques

Balance ligamentous tension

Principal of ostheopathic medicine

Total body adjustment

Philosophy of osteopathic medicine

Involuntary mechanism

Patient report- homevork

Research projekt

Teching clinic                                                 403 tim

Home studies                                                 500 tim


År 5

Science of osteopathic medicine      SOM 205 tim

Principles, fundamentals and philosophy

of osteopathic medicine

Gynecology + practical gynecology

Cranial techniques

Classical approach

Focal approach

Involuntary mechanism

Practice management

Teching clinic                                                 368 tim

Home studies                                                 650 timSummering:

Science of osteopathic medicine    SOM 1471 tim

Basic medical science                       BMS   510 tim

Teching clinic                                      TC    1017 tim

Home studies                                      HS    2750 tim

Totalt                                                             5448 tim


Copyright © All Rights Reserved.