Osteopatins grundare dr Andrew Taylor Still sa så här 1910: ”Osteopathy is based on the perfection of nature´s work”.Han menade så här: "Osteopati är baserad på hur naturen fungerar. När alla kroppens delar är i linje så har vi hälsa, när dom inte är det så blir effekten sjukdom. När delar återställs kommer sjukdom ge plats för hälsa.

Osteopatens jobb är att återställa kroppen från det onormala till det normala, då kommer det onormala tillståndet ge plats åt det normala tillståndet och hälsa är resultatet av det normala tillståndet". Andrew Taylor Still, 1910, osteopatin´s grundare
Osteopati bygger sin kunskap på hur naturen har skapat vår kropp, hur kroppens organ, vävnader och strukturer hänger samman och hur de har utvecklats anatomiskt och hur de fungerar fysiologiskt tillsammans, där allting måste fungera i samklang för att skapa hälsa.
                    Still var väldigt noga med att sätta anatomin på första

       plats. Han sa "Din första lektion är anatomi, din sista

       lektion är anatomi, allt är anatomi. Kan din anatomi så

       kan du resten".


                                                                                                                                       


Läs nedan vad 2 embryologer (embryologi är en människas utveckling de 8 första veckor efter befrukning då alla organ, vävnader och strukturer anläggs i vår kropp) säger om vår kropp, kom ihåg att Still sa det redan 1910 och dessa två herrar bekräftar vad Andrew Taylor Still sa ca 100 år tidigare.


(Eric Blecksmith 2004)

"Studien av kroppens utveckling, kallas embryologi, ger den bästa vägen till kroppens integration. Med detta sätt, kommer man se att koncept såsom olika kroppssystem (ex kardiovaskulära systemet, nervsystemet etc) är konstgjord. Den enda anledningen med att dela in kroppens olika system i olika delar eller kapitel är för enkelhetens och bekvämlighetens skull. Kroppssystem existerar inte i verklighetendet är alltid omöjligt att definiera var ett system slutar och ett annat var det börjar. Kroppen fungerar som en enhet och det är som en enhet som vi skall försöka förstå den". 


(Shoenwolf 2007).

"Det bästa sättet att förstå och komma ihåg människans anatomi – dvs – mikroskopisk anatomi, neuroanatomi, visceral anatomi etc, är att förstå hur vävnader, organ och kroppen som en enhet är ihopsatt från relativt enkla grunder dvs ha en embryologisk kunskap. Att förstå embryologi kommer göra att din kunskap om anatomi blir ännu bättre, och den kommer också ge en förklaring för all den variation som du kommer att upptäcka i människans anatomi". 


Osteopati och ryggbesvär


Om du har ett ryggbesvär och det är där du upplever ditt besvär, så handlar det inte bara om din rygg. Det är alltid andra saker som är med och påverkar din rygg. Därför är det viktigt att titta lite större på just ditt ryggbesvär. Kroppen består av flera olika vävnader och strukturer som samarbetar för att skapa en balans och funktion i din kropp och rygg och som samspelar för att skapa hälsa. Ryggen är bara en del av vår kropp och inte en isolerad del av vår kropp, ryggen är integrerad i kroppen som en del av den. Därför bör man när man undersöker och behandlar en rygg, se ryggen utifrån hur den ska vara med kroppen som en enhet och se hur den ser ut och fungerar tillsammans med andra anatomiska strukturer som bäcken, höft, knän, fötter, axlar, nacke m m. Oftast är det inte ryggen som är ursprungsorsaken till dina ryggbesvär, utan hur andra strukturer/vävnader som påverkar ryggen, men det är i ryggen där symtomen upplevs.
Som osteopat tittar man på många saker och inte bara på din rygg. Nedan på bilden (strecken mellan de olika systemen) ser du hur kroppens olika vävnader, strukturer och organ har en koppling med varandra. Din rygg är beroende av en blodcirkulation med flöde till och ett dränage ifrån. Den är beroende av att ditt nervsystem ger den rätt stimulering. Den är beroende av en tillförsel av syre men även av att bli av med slaggprodukter. För att allt detta ska fungera behöver du en rörelseförmåga (biomekanik) som är beroende av dina muskler, ligament, ledkapslar och din bindväv. Hoppas du förstår att det är mer än bara din rygg det handlar om, det handlar om dig som en enhet och inte som olika delar.


Att förklara vad osteopati är så måste vi titta på vad en människa är och består av, där har du vad egentligen osteopati är och står för och det var det som Andrew Taylor Still såg när han i över 60 år behandlade människor. Ett symtom är bara något sekundärt som yttrar sig och oftast aldrig något primärt. Det är därför man måste se lite större och där är osteopatin ett av de mest effektiva sätt som finns för att hitta orsaken till ditt besvär.Bilden nedan visar det som är grunden som osteopatin bygger på dvs alla våra system som är beroende av varandra för att vi ska kunna uppleva hälsa. Osteopatens jobb är att återställa dessa tillbaka till sin ursprungsfunktion, resten sköter kroppen om själv.Copyright © All Rights Reserved.