Copyright © All Rights Reserved.

Hej! Under mina snart 19 år som manuell terapeut, så har jag sett åtskiliga patienter tillfriskna från diverse olika symtom och smärttillstånd. Sjukvårdssystemet är skapat så att deras roll i patienternas besvär handlar om att bota någon sjukdom eller någon skada.

Vad många inte vet är att sjukvårdens utbildning handlar om att behandla om patienten har någon skada eller om patienten har någon sjukdom.


Vilket gör att du som patient och du inte har någon skada eller sjukdom oftast faller mellan stolarna och skickas hem med orden "vi hittade ingenting att behandla" och/eller "du får äta antiinflammatoriskt".


Sjukvården arbetar efter något som kallas "symtomkomplexet", dvs de symtom som du visar upp blir också de symtom som man behandlar. Kom ihåg att ett symtom är alltid sekundär, och därför blir ditt besvär sällan åtgärdat.


Det är så sjukvården är utbildad, att behandla skador och/eller sjukdomar. Har du inget av dessa, så får du sällan någon hjälp.


Vad jag har sett under mina år, är att det väldigt sällan är någon som har en skada eller sjukdom som är orsaken till dina besvär. Visst kan skador eller sjukdomar vara med och skapa besvär, men de är nästan alltid av sekundär orsak, dvs det är inte en skada eller en sjukdom som är huvudorsaken till dina besvär.


Denna sida visar några patienter där deras skador/sjukdomar inte är av huvudorsak till deras besvär.