Copyright © All Rights Reserved.

Maja är född 1947 (68 år) och har lidit av värk på vänstra knäts insida i 4 år. Hon har besökt sjukvården, men inte fått någon adekvat hjälp. Nedan så ser man Majas röntgenutlåtande och röntgenbilder på hennes knä, som visar på mer eller mindre på normalt slitage och därför inte kan förklara varför hon har sina besvär. Tänk efter, varför har hon värk både när hon belastar och när hon är i vila? Jag förklarar längst ner på sidan varför hon hade värk och vad jag gjorde för att minska hennes värk med 75 %.

Som du ser så är Majas lårben och underben förkjutna i sidled i förhållande till varandra, vilket skapar obalans och överdrivet mycket belastning på vänstra knäts inre mjukdelar. Detta skapar smärta på insidan av knät. Att återställa detta är grundläggande för att knät ska fungera som det ska. Att ta bort orsaken till obalansen till knät är grundläggande.  I majoriteten av alla knäproblem, så är inte knät orsaken, utan bara symtomet. Detta missas väldigt ofta av både skolmedicinen såväl som hos alternativmedicinen.

Inspektion: Maja var osymetrisk i sin kropp från fötter upp till huvudet, vilket skapar kompensatoriska mönster som gör att vissa strukturer/vävnader belastas onödigt mycket, vilken i längden kommer att skapa besvär. Den största kompensationen var i bäckenet, vilket gjorde att vänster lårben hamnade i en felaktig position i förhållande till smalbenet. Detta gjorde att Majas vävnader på insidan av vänster knä blev onormalt belastade och till slut började och smärta.


Behandling: Vi började med att återställa och balansera tillbaka bäckenet och ryggraden. Lätta på kroppens fascia från huvudet ner till fötterna, muskler på insidan av vänster knä, artikuilera knäleden för att knät skulle kunna anpassa sig till den ursprungliga positionen som den ska ha och fungerar bäst i.


Resultat: På 4 behandlingar så minskades Majas besvär med 75 %. Hon kan nu gå utan att hon får ont, hon har heller ingen vilosmärta längre.