Vid anmälan:

- Skriv namn, e-mail.


- I textrutan skriver du din adress, postnummer och postort.


- När du har skrivit i uppgifterna, klickar du på send, när du har klickat på send, då är anmälan klar och anmälan är bindande.

 
 
 
 

Anmälan/avanmälan:

- Anmälan är bindande från det att du har skickat din anmälan.

- Anmälan borttages endast vid uppvisande av läkarintyg.

- Vid sjukdom, sker ingen återbetalning. Dock har du rätt att         deltaga vid nästa sammankomst utan att betala, då du har din     betalning tillgodo.